Thông báo về việc tiếp tục cho học viên và sinh viên nghỉ học do dịch cúm virus Corona
07/02/2020

Thời gian nghỉ học đợt 2: từ ngày 10/2/2020 đến hết ngày 16/2/2020.

Các học phần tổ chức thi từ ngày 10/2/2020 đến ngày 16/2/2020 (những học phần đã điều chỉnh do lịch nghỉ đợt 1) điều chỉnh lùi sau ngày 16/2/2020. Lịch cụ thể sẽ thông báo sau trên cổng thông tin.Tập tin đính kèm