Danh sách sinh viên thi lại cập nhật đến ngày 27/6/2020
27/06/2020 - Lượt xem: 45

Họ lót Tên Mã SV Tên học phần Ngày thi Giờ thi Phòng thi
Đỗ Tuấn  Anh 1461010047 Các PPHĐ trong dạy học toán 10/07/2020 14h00 1.A6.102
Đỗ Trung  Anh 1664010059 Kế toán doanh nghiệp xây lắp 10/07/2020 14h00 1.A3.207
Nguyễn Thế  Chuyên 1662030003 Mạng truyền thông công nghiệp và hệ SCADA 06/07/2020 7h00 1.A1.105
Nguyễn Hải Cường 176C700006 Kế toán máy 06/07/2020 14h00 1.A5.401
Lê Hoàng Đức 1761070026 Thủy lực cơ sở 29/06/2020 14h00 1.A2.108
Đỗ Văn  Dũng 1662030004 Mạng truyền thông công nghiệp và hệ SCADA 06/07/2020 7h00 1.A1.105
Nguyễn Hữu  Dũng 1669020007 LL GDTC & PP giáo dục thể chất 10/07/2020 14h00 1.A6.102
Cao Thị Thu Hiền 1664030030 Kế toán ngân hàng 29/06/2020 14h00 1.A3.206
Cao Thị Thu Hiền 1664030030 Thanh toán quốc tế 01/07/2020 14h00 1.A6.103
Cao Thị Thu Hiền 1664030030 Thị trường chứng khoán 06/07/2020 7h00 1.A1.105
Cao Thị Thu Hiền 1664030030 Định giá tài sản và gía trị doanh nghiệp 08/07/2020 7h00 1.A1.105
Nguyễn Thị  Hoa 1769020008 Đường lối cách mạng của ĐCS VN 10/07/2020 14h00 1.A6.102
Lưu Thị  Huệ 1769020009 Tâm lý học TDTT 10/07/2020 14h00 1.A6.102
Nguyễn Ngọc  Khánh 176C750005 Tư tưởng Hồ Chí Minh 06/07/2020 14h00 1.A5.216
Nguyễn Thùy  Linh 1669070024 Xác suất thống kê 08/07/2020 7h00 1.A1.105
Tào Khánh  Ly 1566070012 Bản đồ học đại cương 06/07/2020 7h00 1.A1.105
Tào Khánh  Ly 1566070012 Hệ thống định vị toàn cầu 08/07/2020 7h00 1.A1.105
Tào Khánh  Ly 1566070012 Q.lý MT đô thị & khu công nghiệp 10/07/2020 7h00 1.A1.201
Lê Văn Nam 1669020016 Tâm lý học TDTT 10/07/2020 14h00 1.A6.102
Nguyễn Thị  Nhung 1661010014 Thực hành PPDH Toán 10/07/2020 14h00 1.A6.102
Nguyễn Thị Thu Phương 197401C609 Kinh tế lượng 29/06/2020 7h00 1.A3.207
Nguyễn Thị Hồng  Quyên 1461010032 Giáo dục thể chất 2 01/07/2020 14h00 1.SB1
Hàn Thị  Thúy 1869020010 Giáo dục học 10/07/2020 14h00 1.A6.102
Lê Văn  Tình 1662030022 Mạng truyền thông công nghiệp và hệ SCADA 06/07/2020 7h00 1.A1.105
Nguyễn Văn  Trọng 1662030027 Mạng truyền thông công nghiệp và hệ SCADA 06/07/2020 7h00 1.A1.105