Danh sách sinh viên thi lại cập nhật đến ngày 13/3/2020
12/03/2020

Mã SV Họ lót Tên Tên môn Ngày thi Buổi Phòng thi
1863020001 Trịnh Tuấn Anh Tiếng Anh 1 19/03/2020 Sáng 1.A2.110
1964020036 Lê Hữu Đạt Giáo dục thể chất 1 18/03/2020 Sáng 1.SB1
1664010010 Nguyễn Đình Hiệp Những nguyên lý cơ bản của CN Mác-Lênin 1 17/03/2020 Chiều 2.A4.108
1166010032 Lê Thị Lan Giáo dục thể chất 5 18/03/2020 Sáng 1.SB1
156C700039 Lê Thị Lộc Giáo dục thể chất 2 18/03/2020 Sáng 1.SB1
1566070012 Tào Khánh Ly Bản đồ học đại cương 17/03/2020 Chiều 2.A4.108(1)
1669020027 Nguyễn Thị Hà My Tiếng Anh 1 19/03/2020 Sáng 1.A2.110
1669020016 Lê Văn Nam Quản lý TDTT 19/03/2020 Sáng 1.A2.110(1)
1864020079 Trịnh Thị Thu Ngân Tiếng Anh 2 19/03/2020 Sáng 1.A2.110
1566030036 Vũ Thị Hoài Phương Lịch sử văn minh thế giới 17/03/2020 Chiều 2.A4.108(1)
1564010135 Vũ Thị Quế Giáo dục thể chất 1 18/03/2020 Sáng 1.SB1
1569020011 Bùi Thị Quỳnh Bóng đá chuyên sâu 18/03/2020 Sáng 1.SB1
1569020011 Bùi Thị Quỳnh LL&PPGD môn Bóng đá 18/03/2020 Sáng 1.SB1
1361030048 Trịnh Văn Sơn Phương pháp nghiên cứu khoa học 17/03/2020 Chiều 2.A4.108(1)
1669020024 Nguyễn Văn Thắng Tâm lý học 19/03/2020 Sáng 1.A2.110(1)
1669020024 Nguyễn Văn Thắng Tiếng Anh 1 19/03/2020 Sáng 1.A2.110
1761010012 Lê Thị Thùy Tiếng Anh 2 19/03/2020 Sáng 1.A2.110
1869010140 Lộc Thị Huyền Trang Tiếng Anh 1 19/03/2020 Sáng 1.A2.110
1364020098 Lê Viết Tuấn Tiếng Anh 1 17/03/2020 Chiều 2.A4.108(1)
1464010112 Nguyễn Thanh Tùng Những nguyên lý cơ bản của CN Mác-Lênin 2 17/03/2020 Chiều 2.A4.108
1562020023 Lê Thị Hồng Vân Giáo dục thể chất 3 18/03/2020 Sáng 1.SB1